Vivekananda Mahavidyalaya, Haripal, Hoogly, college logo

Vivekananda Mahavidyalaya

Accreditation :1.  College Accredited 1st Time on Feb. 2006.

2. College Re-Accredited (Cycle-2) on March,2015

Accreditation